top of page

HUISREGELS

 VERHUUR B&B EN VAKANTIEWONING

HUISREGELS

 VERHUUR B&B EN VAKANTIEWONING

Onderstaand treft u de voorwaarden aan bij het maken van een reservatie in de B&B of vakantiewoning van kracht zijn. 

 

Reservering
Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij Gasterij het Marum zal overnachten.

Indien een gast de wens heeft om met kinderen bij Gasterij het Marum te overnachten dient dit altijd vooraf te worden besproken met de gastvrouw teneinde haar in de gelegenheid te stellen om met een passend voorstel te komen, voor wat betreft de indeling en de kosten.
 In het geval van een overnachting met kinderen dient reeds bij de reserveringsaanvraag de leeftijd van het kind (de kinderen) te worden vermeld.

Prijs / overnachting B&B
De totale huurprijs is inclusief schoonmaakkosten en inclusief toeristenbelasting. De totale huurprijs is inclusief BTW. De reservatie zal steeds bevestigd worden door een (bevestigings)mail. 

De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra, bed, bad en keukenlinnen*. Het gebruik van koffie en thee ten behoeve van het ontbijt. Gratis gebruik van TV, Wifi en gratis parkeergelegenheid op terrein bij Gasterij het Marum. (*n.v.t. bij verhuur vakantiewoning) 

In het onverhoopte geval dat de servicediensten zoals TV en of Wifi niet of niet naar behoren functioneren tijdens het verblijf bij Gasterij het Marum geeft dit de klant geen recht tot restitutie van het geheel of een deel van de verschuldigde kamerprijs.

Prijs / Vakantiewoning

De totale huurprijs is inclusief schoonmaakkosten en inclusief toeristenbelasting. De totale huurprijs is inclusief BTW.

Huurder zal een aanbetaling van 50% van de huurprijs voldoen binnen 1 week na datum van reservering.

De reservatie zal steeds bevestigd worden door een (bevestigings)mail. 

De prijzen zijn exclusief gas, water, elektra, badlinnen. Gratis gebruik van TV, Wifi en gratis parkeergelegenheid op terrein bij Gasterij het Marum. 

Indien de huurder niet binnen 1 week heeft betaald, komt per direct de reservering te vervallen. Huurder kan dan geen aanspraak maken op de gemaakte afspraken uit onderhavige overeenkomst.

Huurder zal uiterlijk 2 weken voor het betrekken van de vakantiewoning het nog openstaande bedrag en de borg overmaken op de bankrekening van de verhuurder.

Huurder maakt een borg (bepaald door verhuurder) over aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. 

Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

Betaling van de aanbetaling, de huurprijs alsmede de borg geschiedt door overmaking op bankrekening van verhuurder.
 

​Indeling

De gastvrouw bepaalt welke indeling van de kamers past binnen de bezetting van Gasterij het Marum. De gastvrouw zal de indeling -voornamelijk – baseren op de beschikbaarheid van de kamers. Uiteraard zal de gastvrouw het comfort voor de klant daarbij niet uit het oog verliezen. Een offerte zal daarmee altijd worden gebaseerd op de beschikbare mogelijkheden en vormt geen uitgangpunt tot verdere onderhandeling.

Maximale bezetting kamers 
Gasterij het Marum heeft de beschikking over vijf twee persoonskmers en één familiekamer van 2 volwassenen en 2 kinderen.

De tweepersoonskamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is derhalve niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven dan wel het ontbijt te nuttigen. Dit aantal geldt ongeacht de leeftijd van degene die in de kamer verblijft.

Gasterij het Marum heeft daarnaast de beschikking over een één familiekamer welke geschikt is voor maximaal 6 personen. Het is derhalve niet toegestaan om met meer dan 6 personen in de familiekamer te overnachten en/of te verblijven dan wel het ontbijt te nuttigen. Dit aantal geldt ongeacht de leeftijd van degene die in de kamer verblijft.

Gasterij het Marum heeft één vakantiewoning waarvan de maximale bezetting tot (12 volwassenen + 2 kids) totaal 14 personen is. 

Bij het overtreden van de op het reserveringsformulier aangegeven en/of maximale bezetting zal Gasterij het Marum per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten.

Bezoekers

Indien u gasten wenst te ontvangen, dient u de gastvrouw hiervan vooraf in kennis te stellen.

Inchecken
Inchecken gebeurt in principe tussen 15:00 - 17:00 uur. Late check-in is mogelijk tot 21:00 en kan besproken worden met de gastvrouw mits toeslag van €50,-.

Geeft u in ieder geval uiterlijk één dag vóór aankomst aan hoe laat u ongeveer verwacht aan te komen en belt u de gastvrouw op de dag zelf nog even 30 minuten voor aankomst op. Zo is er zeker iemand aanwezig en hoeft u niet onnodig te wachten. U kunt bijvoorbeeld ook eerder arriveren, om alvast uw bagage neer te zetten en de sleutel op te halen. 

​Uitchecken
Uitchecken kan tussen 7:30 tot uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van de bezetting, kan in overleg met (en na toestemming van )de gastvrouw én met toeslag van €45,- voor de weekendboeking, op zaterdag en zondag een andere uitchecktijd tot 12:00 uur gelden. Richtlijn blijft evenwel 11:00 uur.

Leeftijd

Verhuur van de vakantiewoning is enkel toegestaan vanaf de leeftijd van 27 jaar. Persoonsgegevens dienen steeds vooraf de reservatie overgemaakt te worden aan de gastvrouw. 

Feesten 

Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in Vakantiewoning Gasterij het Marum o.a. vrijgezellenfeesten.

De intentie van uw verblijf dient steeds vooraf de reservatie gemeld te worden.

Staat van onderhoud 
Verhuurder zal het gehuurde op een overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking stellen.

 

Onderhuur
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden. Het aantal huurders op de overeenkomst mag niet overschreden worden.

 

Sleutelbeheer

Bij aankomst ontvangt u van de gastvrouw één sleutel bestemd voor uw verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf en voor het uitdoen van de verlichting. Bij het uitchecken graag de sleutel weer inleveren bij de gastvrouw.

 

Verlies sleutel
Bij verlies van een sleutel brengt Gasterij het Marum u € 200,00 in rekening.

 

Eigen drank en eten
Het is niet toegestaan om eigen drank of eten te benuttigen in de slaapkamer. Mits uitzondering van dranken uit onze mini-bar of koffiecorner.

 

Gezamenlijk Ontbijt bij B&B overnachting
Het ontbijt wordt geserveerd in een gezamenlijke ruimte. Het is niet toegestaan om te ontbijten op de kamer. 

 

Bedlinnen en handdoeken

Bij een verblijf van langere duur worden de handdoeken en de bedlinnen naar wens verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen* tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. (*n.v.t. bij verhuur vakantiewoning) 

 

Waarborgen hygiëne
Het is niet toegestaan om de bedden in de kamers zonder lakens en slopen te beslapen.

In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken ontstaan, zal Gasterij het Marum de hierdoor ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de klant in rekening brengen.

 

Eigendommen 
Het is niet toegestaan eigendommen van Gasterij het Marum mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Gasterij het Marum kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.* (*Bij verhuur van de vakantiewoning zal het te vergoede bedrag van de borgsom worden af-/ingehouden.)

 

​Parkeren

Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven P-plekken op het terrein. Indien de parkeerplaats vol is zal de gastvrouw u een andere plek op het erf aanwijzen om te parkeren.
Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf bij Gasterij het Marum. Parkeren op het terrein bij Gasterij het Marum is op eigen risico. Gasterij het Marum is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade.

 

Geluid

Gasterij het Marum vraagt haar gasten om zich van luidruchtigheid in het door hen gehuurde verblijf en de algemene ruimtes te onthouden. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden en is sowieso verboden van ’s-Avonds 22:00 tot ’s morgens 07:00 uur. 

 

​Afval

Vuilnis kunt u in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. Leeg glaswerk of plastic mag u laten staan, deze zal de gastvrouw in verband met afvalscheiding voor u opruimen.

 

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Dieren op het terrein

Gasterij het Marum zorgt goed voor haar eigen dieren. Het is verboden om de dieren op het terrein van Gasterij het Marum te voeren. Het aanraken van de dieren gebeurt op eigen risico.

 

Roken

Bij Gasterij het Marum is roken in de verblijven en de algemene ruimtes verboden. In overleg kunt u roken op het terras, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Tijdens het roken dienen de deuren en de ramen van het verblijf gesloten te zijn. Het terras dient peuk vrij te blijven. Peuken moeten derhalve worden achtergelaten in de daarvoor bestemde peukenbak.


 

Kaarsen 
Het is niet toegestaan om kaarsen te branden in Gasterij het Marum. 

 

Alcohol en (soft) drugs

Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij Gasterij het Marum verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.

 

Internet
Gasterij het Marum biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Gasterij het Marum als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft Gasterij het Marum het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.​

 

Aansprakelijkheid
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of  aansprakelijk is , geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:

  • Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst

  • De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder

Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

bottom of page